Aktualności
Zabawa z Mikołajem

 Dnia 20 grudnia 2018r. (czwartek) odbędzie się zabawa z Mikołajem
Dzieci będą miały wykonywane zdjęcia z długo wyczekiwanym gościem 
w związku z tym prosimy o odświętne ubranie dzieci, mile widziane są także mikołajkowe czapki :) 

Znalezione obrazy dla zapytania mikołaj z dziećmiDodano 06 Grudz 2018 przez Jolanta Kozłowska
Spotkania świąteczne

Szanowni Rodzice, serdecznie zapraszamy na spotkania  bożonarodzeniowe, które odbędą się:

Grupa I - 18 grudnia br. (wtorek) godz. 15:30 - warsztaty świąteczne;
Grupa II - 17 grudnia br. (poniedziałek) godz. 15:30 - warsztaty świąteczne
Grupa III - 14 grudnia br. (piątek) godz. 15:30 - kolędowanie z Rodzicami;
Grupa IV - 20 grudnia (czwartek) godz. 15:30 - występ dzieci; hej kolęda, kolęda.
Znalezione obrazy dla zapytania stroik boże narodzenie


Serdecznie zapraszamy
Dzieci i nauczycielki


Dodano 06 Grudz 2018 przez Jolanta Kozłowska
Grupa III i IV - wyjazd na spotkanie z Mikołajem

Szanowni Państwo !

Dnia 7 grudnia br. (piątek) dzieci z grupy III i IV jadą autokarem na świąteczną zabawę z Mikołajem.
       Planowany powrót ok. godz. 15:00.

Znalezione obrazy dla zapytania mikołajDodano 05 Grudz 2018 przez Jolanta Kozłowska
Światowy Dzień Pluszowego Misia

Dnia 27 listpoada br. (wtorek) będziemy obchodzili 
Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Tego dnia wszyscy przynoszą do przedszkola swojego Pluszowego Misia

Znalezione obrazy dla zapytania pluszowy miÅ›


Dodano 22 Lis 2018 przez Jolanta Kozłowska
Grupa II - przedstawienie "Jesień"

 Zaproszenie

Dnia 21 listopada br. (środa) o godz. 15:30 
serdecznie zapraszamy Rodziców 
na przedstawienie pt. "Jesień"

Dzieci i nauczycielki z gr. II

Znalezione obrazy dla zapytania liście jesienne


Dodano 19 Lis 2018 przez Jolanta Kozłowska
Konkurs "Wiatrem napędzane"

                                                  

 REGULAMIN  KONKURSU

DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 74

„PRZY ZIELONYM WZGÓRZU” I ICH RODZICÓW                                                 „WIATREM NAPĘDZANE"

 

ORGANIZATOR:

Przedszkole Nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”

ul. Wolska 79

01-229 Warszawa

 

TERMIN ODDAWANIA PRAC:

 26 listopada 2018r 

      Cel

  • rozwijanie aktywności twórczej,
  • rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności konstrukcyjnych,
  • rozbudzanie wyobraźni plastycznej i technicznej dzieci
  • czerpanie radości ze wspólnego spędzania czasu z rodzicami podczas tworzenia pracy

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs „Wiatrem napędzane” jest otwarty dla wszystkich chętnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” i ich rodziców,
2. Zgłoszenia prac przyjmowane będą do 26 listopada br. u nauczycielek poszczególnych grup

Warunkiem udziału jest:

·         wykonanie pracy plastycznej płaskiej bądź przestrzennej odpowiadającej tytułowi konkursu „Wiatrem napędzane”

·         opisanie pracy metryczką zawierającą: imię i nazwisko dziecka, grupę przedszkolną,

·         uzupełnienie niezbędnych dokumentów/zgody otrzymanych od nauczyciela grupy

 

KRYTERIA OCENY PRACY:

  • staranność wykonania
  • zdobienia
  • pomysł

Ocenę każdej pracy dokonuje komisja powołana przez organizatorów.

 

NAGRODY:

Zwycięzcą konkursu jest autor pracy, która otrzyma największą liczbę punktów.

Zostaną wyłonione I, II i III miejsce w różnych grupach wiekowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody.

                 


Dodano 19 Lis 2018 przez Jolanta Kozłowska
Informacja

Informacja dla uczestników uroczystości,  wydarzeń publicznie otwartych

Dyrektor Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” przy ul. Wolskiej 79 informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 – RODO) oraz art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.


Dodano 12 Lis 2018 przez Dyrektor P74
Rekord dla Niepodległej

9 listopada dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w akcji zorganizowanej  
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. "Rekord dla Niepodległej ".
 O godz.11.11 w ramach świętowania przez Polskę odzyskania niepodległości wszyscy odśpiewaliśmy czterozwrotkowy hymn  Polski Mazurek Dąbrowskiego. 
Jesteśmy dumni! 

Znalezione obrazy dla zapytania flaga polskiDodano 09 Lis 2018 przez Dyrektor P74
BAL POSTACI Z BAJEK

Dnia 07. 11. 2018r. (środa)
 odbędzie się BAL POSTACI Z BAJEK.
Tego dnia obowiązuje w przedszkolu bajkowe przebranie.

Znalezione obrazy dla zapytania bajkowe postacieDodano 31 Paź 2018 przez Jolanta Kozłowska
Akcja "Rekord dla Niepodległej"

Razem z Ministrem Edukacji Narodowej oraz Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości. 
W piątek 9 listopada o godz. 11:11 w ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dzieci z grupy III i IV wspólnie zaśpiewają 4-zwrotkowy hymn narodowy.

Znalezione obrazy dla zapytania hymn polski

Dodano 31 Paź 2018 przez Jolanta Kozłowska
Grupa I - Pasowanie Słoneczek

Szanowni Rodzice !

Dnia 05 listopada br. (poniedziałek) o godz. 15:30 
odbędzie się uroczystość Pasowania na przedszkolaka.
Znalezione obrazy dla zapytania słoneczko
Serdecznie zapraszamy.
Dodano 23 Paź 2018 przez Jolanta Kozłowska
Biuletyn Informacji Publicznej

Dodano 11 Czerw 2018 przez Jolanta Kozłowska
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkole nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” jest Pani Anna Kokot; można się z nią skontaktować mailowo: iod@dbfo-wola.waw.pl

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji dzieci do przedszkola ,

 b) ewidencji dzieci,

 c) prowadzenia dziennika zajęć,

 d) sprawozdawczych,

 e) dokumentowania pracy przedszkola

 f) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego

g) promowania pracy przedszkola w formie umieszczania na stronie internetowej przedszkola – opisów działalności przedszkola wraz ze zdjęciami.

5)   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

a) Przedszkole nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”

b) organy: nadzoru pedagogicznego i prowadzący

c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy szkoły,

d) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6)    Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane zgodnie                  z obowiązującymi przepisami prawa.

7)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8)    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego                        w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Dyrektor Przedszkola nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”

Agnieszka Kozłowska

 

Warszawa, 25.05.2018 r.

Znalezione obrazy dla zapytania RODO


Dodano 11 Czerw 2018 przez Jolanta Kozłowska
WAŻNE - RODZICE DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE


Szanowni Rodzice,


zbliża się czas podjęcia odpowiedzialnych decyzji, co do dalszej edukacji Państwa  dziecka, rozpoczynającego we wrześniu roczne przygotowanie przedszkolne. Dylemat, czy powinno ono zostać w przedszkolu, czy iść do szkolnej „zerówki”, staje się przedmiotem rodzinnych rozważań, bowiem wszyscy chcemy stworzyć swojemu dziecku optymalne warunki rozwoju. Dzisiejszy sześciolatek jest ciekawy świata i gotowy do podjęcia nowych wyzwań.

 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, to dodatkowo proponujemy ciekawy i bezpłatny bon edukacyjny:

*      2 zajęcia w tygodniu z języka angielskiego realizowane w ramach programu „Wolski poliglota”;

*      2 zajęcia w tygodniu z rytmiki lub korektywy;

*      1 zajęcie w tygodniu - „Informatyka dla smyka”;

*      1 zajęcie w tygodniu wspierające kreatywność dziecka, np. robotyka, szachy w ramach indywidualizacji nauczania;

*      1 raz w semestrze, w ramach edukacji kulturalnej  wyjścia do kina, teatru lub muzeum (dowóz dzieci autokarem);

*      każde dziecko w okresie zimowym otrzyma „zdrową kanapkę”;

*      badania przesiewowe w kierunku wad postawy dla wszystkich 6 – latków, a w ślad za tym wytyczne do zajęć gimnastyki korekcyjnej;

*      wszystkie grupy sześciolatków otrzymają komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych na początku roku szkolnego.   

To wszystko w bezpłatnej ofercie dzielnicy WOLA !!!

Nasze wolskie szkoły są :

·         Bezpieczne – ponieważ mamy profesjonalną kadrę, system monitoringu, obiekty przystosowane do potrzeb dzieci;

·         Nowoczesne – ponieważ nasze sale dydaktyczne i szkolne świetlice dostosowano do potrzeb najmłodszych;

·         Atrakcyjne – ponieważ o każdej porze roku nasze place zabaw i sale rekreacyjne zapewniają ruch, a boiska i place zabaw zajęcia sportowe;

·         Opiekuńcze – ponieważ nasze szkoły zapewniają opiekę przez cały rok, także w czasie ferii świątecznych i wakacji - dostosowują czas pracy do potrzeb rodziców, a stołówki prowadzą całodzienne wyżywienie.

Do zobaczenia w naszych szkołach !

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

       Dyrektorzy Wolskich Szkół PodstawowychDodano 08 Lut 2018 przez Jolanta Kozłowska
"Niepodległa" - zapraszamy na fb

W ramach realizacji przez grupę IV projektu pt. "Niepodległa"
serdecznie zapraszamy do oglądania relacji na stronie facebook:
Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski

Dodano 20 Lis 2017 przez Jolanta Kozłowska
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM


OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

o wartości poniżej 5.225.000 €

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz, którego działa Przedszkole nr 74 im. „Przy Zielonym Wzgórzu” ul. Wolska 79, 01 – 229 Warszawa

znajdują się w zakładce "DO POBRANIA"Dodano 17 Kwie 2016 przez Jolanta Kozłowska
Szanowni Rodzice

Szanowni Państwo !

W drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego projekt zgłoszony z ramienia naszego przedszkola 
MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU
zdobył 276 głosów i tym samym zostanie zrealizowany w 2016r.

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
TYM WSZYSTKIM, KTÓRZY GŁOSOWALI NA NASZ PROJEKT !!!
Znalezione obrazy dla zapytania kwiaty


Dodano 09 Lip 2015 przez Jolanta Kozłowska
Zmiana nazwy Przedszkola nr 74

W związku ze zmianą nazwy naszego przedszkola
na Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
 w zakładce "DO POBRANIA"  
znajduje się stosowna Uchwała Rady m.st. Warszawy.
Dodano 01 Wrze 2014 przez Jolanta Kozłowska
Płatność za przedszkole - PRZELEW


Szanowni Państwo!


Rodzice, którzy dokonują opłat za przedszkole PRZELEWEM, 
zobowiązani są do uiszczania płatności do dnia 20 każdego miesiąca.


Dodano 27 Sier 2014 przez Jolanta Kozłowska
Czyste powietrze wokół nas

Nasze przedszkole bierze udział w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej organizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny.Dodano 08 Marz 2014 przez Jolanta Kozłowska
Wspólnie Ratujemy Zwierzęta

Podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE na rzecz którego prowadzimy zbiórkę żywności, środków czystości 
i wielu innych niezbędnych rzeczy potrzebnych zwierzakom.


WSZYSCY JESTEŚMY WOLONTARIUSZAMI I TO CO ROBIMY, 
ROBIMY Z CHĘCI POMAGANIA SŁABSZYM !!!

Dodano 19 Paź 2013 przez Jolanta Kozłowska
Akcja - AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Bierzemy udział w projekcie społeczno - edukacyjnym
 "AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA", 
której celem jest promowanie zdrowego żywienia małych dzieci 
a także bezpieczeństwo i profilaktyka wśród najmłodszych.


Dodano 19 Paź 2013 przez Jolanta Kozłowska
Współpraca z Fundacją Praw Człowieka

Nasze przedszkole nawiązało współpracę z Fundacją Praw Człowieka.
Akcja ma na celu zbiórkę odzieży dla osób potrzebujących.
Dodano 19 Paź 2013 przez Jolanta Kozłowska
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates