Aktualności
PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI ZAPISANYCH NA AKCJĘ LETNIĄ W DN. 01.07 – 12.07.2019r.

1. Przedszkole jest czynne w godz. 7:00 – 17:00.

 

Bardzo prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8:30 i odbieranie do godz. 17:00. Zgłaszanie nieobecności dziecka można dokonać wpisując w zeszyt nieobecności oraz telefonicznie do godz. 9:00 w dniu, którego nieobecność dotyczy.

 

2. Ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych prosimy Państwa o pisemne wyrażenie zgody (pierwszego dnia) na wywieszanie w szatni list opatrzonych imieniem i nazwiskiem dziecka co jest niezbędne podczas przyprowadzania i odbierania dziecka, przypisania odpowiedniej półki w szatni oraz grupy.

 

3. Dzieci z Przedszkola odbierane są przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnione osoby dorosłe. Podstawą odbioru jest złożenie przez rodziców pisemnego upoważnienia dla osób wskazanych do odbioru pierwszego dnia przyjścia dziecka do Przedszkola.

 

4.  Z uwagi na fakt, iż nie znamy Państwa oraz Państwa dzieci, rodzice/prawni opiekunowie dzieci z innych przedszkoli zobowiązani są do okazania dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości nauczycielom pracującym w grupie ich dziecka lub innemu pracownikowi przedszkola.

 

5.  Listę odbioru dziecka, rodzice/prawni opiekunowie i upoważnione osoby, podpisują w obecności  szatniarki lub nauczyciela z wpisaniem dokładnej godziny.

 

6.  Brak pisemnego upoważnienia podpisanego przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i osobę upoważnioną jest jednoznaczne  z odmową wydania dziecka osobom innym niż rodzice/prawni opiekunowie.

 

7.  Druk upoważnienia do odbioru dziecka należy pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce DO POBRANIA lub bezpośrednio z przedszkola.

 

8. Do przedszkola dziecko przynosi pierwszego dnia  podpisane niezbędne rzeczy tj. kapcie, ubranie na zmianę, pościel - dotyczy dzieci z rocznika 2015.

 

Nie ma potrzeby przynoszenia ręczników, gdyż w przedszkolu używamy ręczników papierowych.  Gorąca prośba do Państwa o dostarczenie pudełka chusteczek higienicznych jak również w miarę możliwości chusteczek nawilżanych.

Dodano 23.06.2019 przez: Jolanta Kozłowska
Powered by CuteNews
Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates