Do pobrania


ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Stała oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2

Kontynuacja kształcenia w ukraińskim systemie oświaty

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty (język polski)

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty (język ukraiński)
SPOSOBY PRZYGOTOWANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - KILKA PRAKTYCZNYCH PORADMazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z NiepełnosprawnościąSześciolatek w szkole - mądre wspieranie dzieciństwa

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 74 w WarszawieORGANIZACJA


Zadania dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych

 

Reguły obowiązujące rodziców dzieci w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”

 

Oświadczenia/zgody Rodziców

 

Upoważnienie do odbioru dziecka

 

Ramowy rozkład dnia w roku szkolnym 2023/2024

 

Statut przedszkola

 

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku

 

Deklaracja dostępności

 

Opłaty

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

PROGRAMY


LITTLE ARTISTS FROM THE GREEN HILL

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - skrót

 

Koncepcja pracy przedszkola

 

Zestaw programów nauczania realizowany w roku szkolnym 2023/2024