Do pobrania


Wolski bon edukacyjny w "zerówkach" - 2019 rok

Zerówkowicze na start ! - artukuł

Dni otwarte w wolskich szkołach podstawowych - artukuł

Harmonogram dodatkowych spotkań dla rodziców 6-laków w szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m. st. WarszawyMazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Wyniki przetargu ograniczonego

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowymSześciolatek w szkole - mądre wspieranie dzieciństwa

Sprawozdanie ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2017 - 2018

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 74 w WarszawieORGANIZACJA


Zadania dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych w roku szkolnym 2018/2019

 

Oświadczenie/zgody Rodziców

 

Upoważnienie do odbioru dziecka

 

Ramowy rozkład dnia w roku szkolnym 2018/2019

 

Statut przedszkola

 

Procedura współpracy z rodzicami

 

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku

 

Opłaty

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Szczegóły dot. Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

PROGRAMY


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - skrót

 

Koncepcja pracy przedszkola

 

Zestaw programów nauczania realizowany w roku szkolnym 2018/2019

 RADA RODZICÓW


Plan imprez finansowanych z funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

  

Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates