Nasza kadra pedagogiczna to kreatywne osoby z wykształceniem pedagogicznym.


Nadrzędnym celem w pracy każdej nauczycielki jest szczęście i uśmiech dziecka oraz troska o jego prawidłowy rozwój. Zadaniem naszych nauczycielek jest odkrycie mocnych stron każdego dziecka, indywidualizacja pracy oraz rozwijanie zainteresowań swoich wychowanków. Zapewniamy dzieciom radosne dzieciństwo i warunki do twórczego rozwoju.

Budowanie świata na podstawie gromadzonych doświadczeń w myśl idei Konfucjusza: "powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem". Wielozmysłowość i kreatywność są głównymi celami i wyznacznikami naszych działań. Dziecko kreatywne to dziecko odkrywcze, ciekawe świata, szukające odpowiedzi do swoich stawianych pytań. Dziecko kreatywne to dziecko wiedzące do kogo z tą ciekawością świata się zwrócić. Dziecko kreatywne to dziecko nie bojące się brudu, deszczu, śniegu, ziemi….. Wreszcie, dziecko kreatywne to dziecko, za którym podąża kreatywny nauczyciel. Kreatywny nauczyciel to bogactwo placówki. To nauczyciel wychodzący poza ramy czasem reguły i standardowy wizerunek nauczyciela. To bez wątpienia nauczyciel mający w sobie samokrytykę, odczuwający chęć zmiany i konieczność ciągłego nabywania doświadczeń, poszerzania swojego warsztatu pracy. To nauczyciel, który kieruje procesem wychowawczo - dydaktycznym po partnersku, mądrze i odpowiedzialnie podążając za dzieckiem. Takie zadania stawia również przed nami obowiązująca podstawa programowa. Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" to taka właśnie placówka. Kontynuacja dotychczasowych istotnych działań oraz nowe wyzwania. Placówka, w której metoda projektów badawczych wpisuje się jako jedna z głównych metod pracy z dziećmi. Czerpiąc wiedzę ze zdobytych dotychczas doświadczeń, poszukując partnerów do tych wyzwań wychowamy dziecko szczęśliwe, bezpiecznie wchodzące w inny świat, dziecko przekonane o swojej wartości, ufne i zarazem ostrożne w kontakcie z innymi ludźmi. Przedszkolaka, który jest zarazem odbiorcą i nadawcą przesyłki zwanej edukacją.

Cała kadra dba o swój rozwój i własne doskonalenie zawodowe, a w jej skład wchodzą:Dyrektor przedszkola


mgr Agnieszka Kozłowska

Nauczyciel dyplomowany

Dyrektor Przedszkola nr 74 od 01.09.2012r.
Absolwentka:

 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie
  Studia magisterskie z zakresu Pedagogiki wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie
  Studia podyplomowe - Kierunek: Pedagogika przedszkolna


 • Odbyte kursy:

 • Ukończony kurs kwalifikacyjny "Zarządzanie oświatą"


 • Wyróżnienia:

 • Zdobywczyni I Nagrody m. st. Warszawy za najlepszy projekt roku 2010 z zakresu Edukacji Kulturalnej "Mali dziennikarze - duże sprawy"

 • Nauczycielki Grupy I


  Małgorzata Darkowska

  Nauczyciel mianowany

  Ukończona szkoła:

 • Studium Nauczycielskie
 • Kierunek - Pedagogika przedszkolna  Monika Skłucka

  Nauczyciel mianowany

  Ukończona szkoła:

 • Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna
 • Kierunek - licencjat: Wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane


  Nauczycielki Grupy II


  mgr Anna Szwaj

  Nauczyciel dyplomowany

  Ukończone szkoły:

 • Akademia Podlaska w Siedlcach
 • Kierunek - Pedagogika: kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (studia podyplomowe)
 • Kierunek: Pedagogika specjalna w zakresie edukacji integracyjnej i włączającej  mgr Marzena Fila

  Nauczyciel mianowany

  Ukończona szkoła:

 • Uniwersytet Warszawski - Wydział Pedagogiczny
 • Kierunek: Edukacja początkowa


  Nauczycielki Grupy III


  mgr Kamila Gajewska

  Nauczyciel kontraktowy

  Ukończone szkoły:

 • Kolegium Nauczycielskie w Warszawie pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego
 • Kierunek - Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym


 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Kierunek: Pedagogika specjalna w zakresie edukacji integracyjnej i włączającej


  Nauczycielki Grupy IV


  mgr Jolanta Kozłowska

  Nauczyciel dyplomowany

  Ukończone szkoły:

 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Kierunek: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (studia podyplomowe)
 • Kierunek: Pedagogika specjalna w zakresie edukacji integracyjnej i włączającej  Anna Uziałło

  Nauczyciel mianowany

  Ukończona szkoła:

 • Studium Nauczycielskie
 • Kierunek - Wychowanie przedszkolne


  Instruktor gimnastyki korekcyjnej


  mgr Anna Adamczyk

  Nauczyciel dyplomowany

  Ukończone szkoły:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 • Trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA


 • Logopeda


  mgr Barbara Kalinowska

  Godziny dyżurów Logopedy w naszym przedszkolu:

 • wtorek w godzinach 08.00 - 12.15

 • czwartek w godzinach 08.00 - 13.15


 • Lektor języka angielskiego


  Dawid Wasiłek

  Nauczyciel kontraktowy

  Ukończone szkoły:

 • Uniwersytet Warszawski - Instytut Anglistyki
 • Kierunek - Filologia angielska

  Psycholog


  mgr Agnieszka Grzybowska

  Godziny dyżurów Psychologa:

 • w naszym przedszkolu - w jedną środę w miesiącu w godzinach 09.00 - 13.00


 • w Poradni -
 • Poniedziałek w godzinach 09.00 - 13.00
  Wtorek w godzinach 14.00 - 19.00
  Czwartek w godzinach 13.00 - 16.00
  Piątek w godzinach 09.00 - 13.00


  Dane teleadresowe do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2, z którą współpracuje nasze przedszkole dostępne są w dziale
  "ORGNIZACJA / WAŻNE ADRESY I TELEFONY"


  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


  Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates