Przedszkole dzisiaj


W latach 1986-2012 funkcję dyrektora Przedszkola nr 74 w Warszawie pełniła Pani Hanna Walkiewicz.
Od 1 września 2012 r. stanowisko to piastuje Pani Agnieszka Kozłowska.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto stołeczne Warszawa, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje

Kuratorium Oświaty w Warszawie
z siedzibą:
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa


Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" jest przedszkolem, które:

 • prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo - dydaktyczną w zakresie realizacji podstawy programowej,
 • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. • Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17.
  W godzinach tych odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczyciela, działania podejmowane z inicjatywy dzieci oraz bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci prowadzone przez nauczycieli (gimnastyka sportowa z elementami sztuki cyrkowej, zabawy dramowe, zabawy z literaturą, mini aerobik oraz umuzykalnienie). Umiejętności dzieci przedstawiane są dzieciom z innych grup, a także zaproszonym gościom.

  W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna asystentka, a dodatkowo w grupie dzieci najmłodszych zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

  Nauczycielki w porozumieniu z dziećmi i Rodzicami nadały grupom nazwy:

 • Grupa I - 3 latki to Słoneczka
 • Grupa II - 4 latki to Krasnale
 • Grupa III - 4-5 latków to Muchomorki
 • Grupa IV - 5 latków to Biedronki


 • Wszystkie nauczycielki pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody nauczania, nauczycielki tworzą sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. Na stałe zagościła u nas metoda pracy projektami badawczymi, która umożliwia każdemu dziecku odnaleźć to w czym czuje się najlepiej. Dzieci "badają" swój projekt odpowiadając sobie na pytania, które ich zaciekawiły, a następnie prezentują swoją wiedzę rodzicom i innym wychowankom przedszkola. Dzięki pracy tą metodą wykorzystujemy również potencjał naszych rodziców, którzy stają się współprowadzącymi projekt, a czasmi ekspertami. Cała kadra dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy przedszkola. Nauczycielki systematycznie korzystają z oferty metodyków uczestnicząc w różnorodnych warsztatach, kursach, zajęciach otwartych. Realizacja procesu edukacyjnego w naszej placówce ma na celu stworzenie optymalnych warunków wychowawczych oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi każdego wychowanka.

  Naczelną zasadą naszych działań jest traktowanie dziecka jako niepowtarzalnej osobowości mającej prawo
  do rozwoju w swoim indywidualnym tempie i czasie, a rolą nauczyciela - wspomaganie tego rozwoju.

  Lokalizacja


  Przedszkole Nr 74 zlokalizowane jest na terenie miasta stołecznego Warszawy w dzielnicy Wola przy ul. Wolskiej 79. Położone jest w enklawie osiedla wolskiego w otoczeniu pięknych, starych drzew. Olbrzymi ogród przedszkolny, o podłożu trawiastym, sprzyja bezpiecznemu i wszechstronnemu rozwijaniu sprawności ruchowej dzieci, a każda pora roku stwarza inne możliwości poznawcze. Teren wyposażony jest w bezpieczny ekologicznie sprzęt rekreacyjny, podzielony na cztery strefy dla każdej grupy wiekowej. W głębi ogrodu znajduje się wolnostojący, podpiwniczony dwukondygnacyjny budynek wybudowany w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku.

  Nasze przedszkole  W budynku przedszkola znajdują się:

  • na parterze: dwie sale dydaktyczne dla młodszych grup z przyległymi do nich łazienkami, holl, szatnie dla wszystkich grup, pomieszczenia administracyjne i sanitarne,


  • na piętrze: przejściowa sala gimnastyczna, z której jest wejście do dwóch sal dydaktycznych dla starszych grup z przyległymi do nich łazienkami, gabinet metodyczny, oraz kuchnia z magazynem żywnościowym,


  • w piwnicy: znajdują się pomieszczenia gospodarcze, magazyn warzywny, szatnia i pomieszczenie sanitarne dla pracowników kuchni.  • W każdej sali są duże okna wychodzące na południową stronę, dzięki czemu są one jasne i słoneczne. Każda z nich jest również odmienna kolorystycznie oraz bogato wyposażona w zabawki i pomoce dydaktyczne. Ustawienie mebli w salach zapewnia dużą przestrzeń i umożliwia swobodne korzystanie z zabawek oraz pomocy.

   Przedszkole posiada także salę gimnastyczną, która wyposażona jest w sprzęt i pomoce do ćwiczeń gimnastycznych.

   DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


   Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates