Opłaty

Numer konta bankowego:


Opłata za żywienie:
56 1030 1508 0000 0005 5070 7055
Wysokość opłat w roku szkolnym 2020/2021

Stawka żywieniowa: 11 zł / za każdy dzień roboczy w miesiącu


Opłatę za żywienie prosimy uiszczać wyłącznie przelewem na wyżej wskazane konto bankowe do 20-go dnia każdego miesiąca (za wyjątkiem miesiąca grudnia - do 15 dnia) w tytule przelewu podając:

(Imię i Nazwisko dziecka) - żywienie - wpłata za (miesiąc i rok)
Ubezpieczenie dzieci


Szczegółowa informacja dotycząca ochrony jaką daje ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dostępna w dziale"DO POBRANIA"DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates