Do pobrania


Procedura organizacji pracy w Przedszkolu Nr 74 "Przy zielonym wzgórzu" w czasie zagrożenia epidemicznego



SPOSOBY PRZYGOTOWANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA - KILKA PRAKTYCZNYCH PORAD



MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!



"Mamo, Tato pobawcie się ze mną !!!" - zabawy dla dzieci i rodziców

Ćwiczenia dla dzieci i rodziców

Ćwiczenia dla dzieci i rodziców - część 2

Wiersze i opowiadanie dla dzieci

Jak rozmawiać z dziećmi o epidemii koronawirusa

Koronawirus dla maluchów



Dyżury wakacyjne przedszkoli Dzielnicy Wola w 2020r.

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r. - harmonogram zapisów

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, lipiec - sierpień 2020 r. - kontakt do Dzielnic



Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością



Sześciolatek w szkole - mądre wspieranie dzieciństwa

Sprawozdanie ewaluacji wewnętrznej - rok szkolny 2019 - 2020

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 74 w Warszawie



ORGANIZACJA


Zadania dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych w roku szkolnym 2020/2021

 

Reguły obowiązujące rodziców dzieci w Przedszkolu nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu”

 

Oświadczenie/zgody Rodziców

 

Upoważnienie do odbioru dziecka

 

Ramowy rozkład dnia w roku szkolnym 2020/2021

 

Statut przedszkola

 

Procedura współpracy z rodzicami

 

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku

 

Deklaracja dostępności

 

Opłaty

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Szczegóły dot. Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU PLUS

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS

 





PROGRAMY


LITTLE ARTISTS FROM THE GREEN HILL

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - skrót

 

Koncepcja pracy przedszkola

 

Zestaw programów nauczania realizowany w roku szkolnym 2020/2021

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates