Opłaty

Numer konta bankowego:


Opłata za żywienie:
56 1030 1508 0000 0005 5070 7055
Wysokość opłat w roku szkolnym 2023/2024

Stawka żywieniowa: 15 zł / za każdy dzień roboczy w miesiącu


Opłatę za żywienie prosimy uiszczać wyłącznie przelewem na wyżej wskazane konto bankowe do 15-go dnia każdego miesiąca
(za wyjątkiem miesiąca grudnia - do 10-go dnia) w tytule przelewu podając:

(Imię i Nazwisko dziecka) - Grupa (nr grupy) - żywienie - wpłata za (miesiąc i rok)
Ubezpieczenie dzieci


Szczegółowa informacja dotycząca ochrony jaką daje ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dostępna w dziale"DO POBRANIA"