REKRUTACJA 2019/2020Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydataDesign Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates